Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Túi dệt dây rút

  • Drawstring woven bag Bunched woven bag

    Túi dệt dây rút Túi dệt bó

    Trên cơ sở của túi dệt thông thường đã được cải tiến, thuận tiện hơn cho quá trình bó miệng túi dệt, thêm dây miệng bó, trong việc lưu trữ hàng hóa và đóng gói thuận tiện và nhanh chóng hơn, giảm đáng kể thời gian đóng gói của quy trình cuối cùng, cùng sử dụng vật liệu polypropylene chất lượng cao, làm cho túi dệt bền hơn